نیروی انسانی

شرکت نگین فخر آذربایجان
شرکت نگین فخر آذربایجانکل نیروی انسانی شاغل در شرکت بالغ بر 100 نفر می باشد که حدود 80نفر فنی و 20 نفر اداری می باشند که هر ماه با حضور متخصصان مجرب کلاسهای توجیهی برای به روز شدن کارکنان تشکیل می گردد. بر اساس سیاست کلی شرکت بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار گردیده که در این راستا چندین شرکت با بیش از 80 نفر نیرو در بخش خدماتی – تعمیراتی و ... در مجتمع فعالیت دارند
شرکت نگین فخر آذربایجان
شرکت نگین فخر آذربایجانکل نیروی انسانی شاغل در شرکت بالغ بر 100 نفر می باشد که حدود 80نفر فنی و 20 نفر اداری می باشند که هر ماه با حضور متخصصان مجرب کلاسهای توجیهی برای به روز شدن کارکنان تشکیل می گردد. بر اساس سیاست کلی شرکت بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار گردیده که در این راستا چندین شرکت با بیش از 80 نفر نیرو در بخش خدماتی – تعمیراتی و ... در مجتمع فعالیت دارند
logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri