تاریخچه وانگیزه احداث

مجتمع تولیدی فخر آذربایجان یکی از طرحهای زیر بنائی و مهم می باشد که در راستای چشم انداز 20 ساله کشور و سیاستهای کلی توسعه صنایع و با اهداف تامین بخشی از نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است

Image
Image
Image
logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri