دستاوردهای شرکت نگین فخر آذربایجان:لوح سپاس حفاظت از محیط زیستواحد نمونه کیفی استان در سال 1389رتبه 45 از نظر شاخص فروش درسال 1390نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای دولت های نهم و دهم 1390واحد نمونه صنایع شیمیایی و پلاستیک در سال 1390صادر کننده برتر منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در سال 1391صادر کننده برگزیده استانی در سال 1395

  • Image 1

صادر کننده برگزیده استانی در سال 1395

  • Image 1

صادر کننده برتر منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در سال 1391

صادر کننده برتر منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در سال 1391

  • Image 1

واحد نمونه صنایع شیمیایی و پلاستیک در سال 1390

واحد نمونه صنایع شیمیایی و پلاستیک در سال 1390

  • Image 1

نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای دولت های نهم و دهم 1390

نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای دولت های نهم و دهم 1390

  • Image 1

رتبه 45 از نظر شاخص فروش درسال 1390

رتبه 45 از نظر شاخص فروش درسال 1390

  • Image 1

واحد نمونه کیفی استان در سال 1389

واحد نمونه کیفی استان در سال 1389

logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri