شرکت نگین فخر آدربایجان

تولید کننده انواع قیر های صنعتی در جلفا

041-42053901-9 :تلفن

041-42053900 :فکس

info@fakhr-az.com ایمیل

Image
logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri