بازدید جناب آقای دکتر رحمانی نماینده محترم مردم تبربز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازدید جناب آقای دکتر رحمانی نماینده محترم مردم تبربز و رئیس کمسیون صنایع و معادن  مجلس شورای سلامی با هیئت همراه و جناب آقای مهندس عرب باغی  مدیر عامل منطقه آزاد ارس از شرکت نگین فخر آذربایجان


logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri