بازدید مدیر عامل محترم منطقه آزاد ارس به همراه هیئت تجاری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازدید مدیر عامل محترم منطقه آزاد ارس به همراه هیئت تجاری  و مقامات دولتی کشور ارمنستان ار شرکت نگین فخر آذربایجان


logoweb
Copyright © 2019 All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نگین فخر آذربایجان می باشد.
Web Designers : Arzhang Farri